Personál


MUDr. Peter Valdman
Majiteľom a odborným garantom zariadenia, ktoré je v prevádzke od októbra 1996, je MUDr. Peter Valdman (1954). Absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1980, atestoval zo všeobecnej chirurgie v roku 1982 a z plastickej chirurgie v roku 1992. Po promócii pracoval na Oddelení úrazovej chirurgie NsP v Prešove do roku 1988, od roku 1988 do roku 1992 na Klinike plastickej chirurgie v FNsP v Košiciach. Po získaní atestácie z plastickej chirurgie v roku 1992 pracoval opäť v NsP Prešov ako ordinár pre plastickú chirurgiu, kde sa venoval úrazom a poúrazovým stavom ruky a mäkkých tkanív tela a estetickej chirurgii. Absolvoval stáže na Klinike plastickej chirurgie FNsP v Bratislave (1982, 1992) a na Súkromnej klinike plastickej chirurgie na Cypre (2003). Zúčastňuje sa na mnohých domácich ale hlavne na zahraničných odborných podujatiach (San Francisco, New York, Bonn, Berlín, Jaipur, Budapešť, Praha, Viedeň, Istambul, Rhodos, Regensburg, Tbilisi, Peking, Ženeva, Tokyo, Kjótó, Londýn a.i.), o čom svedčia mnohé certifikáty. Je členom Medzinárodnej Spoločnosti Plastickej a Estetickej Chirurgie (IPRAS), Európskej Spoločnosti Plastickej a Estetickej Chirurgie (ESPRAS), Slovenskej spoločnosti pre plastickú a estetickú chirurgiu (SSPECH), Českej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie (ČSPCH) a členom prestížnej Medzinárodnej spoločnosti estetickej chirurgie (ISAPS) so sídlom v USA, v ktorej bol dve funkčné obdobia (2004 - 2012) národným delegátom Slovenskej republiky.

MUDr. Ján Švehlík
Celkovú anestéziu - narkózu a pooperačnú starostlivosť zmluvne zabezpečuje držiteľ licencie - špecializovaný anesteziológ MUDr. Ján Švehlík (1950) formou TIVA (total intravenous anaestesia), ktorá zaručuje maximálnu bezpečnosť a špičkovú kvalitu.


|Neoddeliteľnou súčasťou zariadenia sú dve registrované kvalifikované zdravotné sestry|

Janka Meľuchová
Janka Meľuchová (1970) s bohatou praxou na ambulancii a na oddelení. Ukončila vysokoškolské štúdium odbor ošetrovateľstvo s titulom Bakalár.
Lucia Homolová
Lucia Homolová (1984) zdravotná sestra s bohatou praxou na ambulanciách a oddelení.